GAZY TECHNICZNE

  • gazy-techniczne-siedlce-warszawa
  • legalizacja-butli-gasnic-czyszczenie-butli-malowanie-butli-skup

W sprzedaży posiadamy gazy techniczne i mieszanki gazów :

Argon
Tlen,
Acetylen,
Azot,
Hel,
Mieszanki osłonowe (Ar + CO2); (Ar + O2),
Mieszanki spożywcze (N2 + CO2),

gazy-techniczne-mieszanki-gazow-lukow-warszawa-siedlce
inne-gazy-techniczne-tlen-argon-acetylen-azot-mieszanki-oslonowe-spozywcze

 

Argon

Argon jest bezwonnym i bezbarwnym gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą jego właściwością chemiczną jest obojętność chemiczna. Własność ta powoduje że argon jest idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym. Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, to może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu. Argon znajduje zastosowanie w: przetwórstwie metali, elektronice, branży oświetleniowej (wypełnia np. świetlówki), branży okiennej (miedzy szybami jako termoizolacja).

 

Tlen

Jak wiemy powietrze składa się z 78% azotu i z 21% tlenu. W temperaturze minus 183 oC tlen staje się cieczą, a w temperaturze minus 218,9 oC ciałem stałym. Najważniejsza własnością tlenu jest jego reakcyjność. Jest kilka pierwiastków, z którymi tlen nie wiąże się. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę własność, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych. .Tlen jako gaz techniczny znajduje zastosowane w przemysłach: spożywczym, metalurgicznym, chemicznym, jak również w medycynie (do reanimacji, tlenoterapii) czy w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody pitnej)

 

Acetylen

Acetylen to gaz palny o wysokiej wydajności, znajdujący wiele zastosowań W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz tzw. żłobienia gazowego acetylen spełni swoje przeznaczenie. W sposób tradycyjny acetylen jest wytwarzany w reakcji chemicznej karbidu z wodą. ale również acetylen pozyskiwany może być z procesów petrochemicznych. Stosuje się go specyficznych prac np. do cięcia termicznego.

 

Co2 – dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) to gaz bezbarwny, niepalny, bezwonny. Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy (H2CO3). Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy, a jego działanie powoduje powstawanie hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.

 

Hel

Hel, szeregowany jako gaz specjalny – obok wodoru, jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. W chwili obecnej całe zapotrzebowanie pozyskuje się ze źródeł gazu ziemnego, które zawierają hel. Hel stosuje się jako środek chłodniczy oraz dla transportu na duże odległości, stosuje się hel w postaci ciekłej o bardzo niskich temperaturach. Ogólnie stosuje się go również do wykrywania nieszczelności w większości procesów produkcyjnych, przetwórczych i montażowych.